ควบคุมงานก่อสร้าง
  • Home
  • ควบคุมงานก่อสร้าง

การควบคุมงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรและบุคคลกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะบริการการควบคุมและตรวจงานก่อสร้างอย่างครบวงจร โดยเราให้บริการตั้งแต่ เริ่มงานจนส่งมอบงาน รวมถึงการวางแผนก่อสร้างของโครงการ และเรายังเข้าถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ครอบคลุมทุกงานเพื่อการประสานงานที่ลงตัว ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาระหว่างการก่อสร้างไปได้มาก ส่งผลให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตามความคาดหมายของเจ้าของโครงการให้มากที่สุด