บริษัทชั้นนำด้านบริการรับออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ตกแต่งภายใน ตลอดจนควบคุมงานก่อสร้าง ครบวงจร

THANSETHIDESIGN & CONSTRUCTION

มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ หลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน ที่บอกถึงความเป็นตัวคุณ ผ่านไอเดียการออกแบบของเรา เน้นความสวยงาม ความอบอุ่น ความสะดุดตา และประโยชน์ในการใช้สอย ``บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด``

คำนิยาม ``การออกแบบ`` จินตนาการนั้นถือเป็นกระบวนการธรรมชาติของทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด ดังนั้น การเชื่อมโยง ความกระตือรือล้น อิสระ ความเป็นระเบียบแบบแผน ของกระบวนการสร้างจินตภาพทางงสถาปัตยกรรม ที่ว่าง สีสัน และความรู้สึกสัมผัสรับรู้ เหล่านี้คือนิยามที่เหมาะสมและเป็นพื้นฐานในการให้คำจำกัดความ ``การออกแบบ``

บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด เป็นบริษัทรับออกแบบภายในครบวงจรชั้นนำ ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับการออกแบบ ตลอดจนบริการรับออกแบบสถาปัตยกรรม รับออกแบบตกแต่งภายใน บริการควบคุมงานก่อสร้าง แบบครบวงจร โดยทีมนักออกแบบและวิศวกรมืออาชีพ ลงตัวด้วยเอกลักษณ์และงบประมาณของคุณ “การออกแบบ” เป็นการสร้างความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

Learn More
Image

IDEASหลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน

ให้คำปรึกษาการออกแบบ

ยินดีให้บริการคำปรึกษาสำหรับการออกแบบ  คำนิยาม “การออกแบบ” จินตนาการนั้นถือเป็นกระบวนการ ...

ควบคุมงานก่อสร้าง

การควบคุมงานก่อสร้าง เรามีวิศวกรและบุคคลกรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะบริการการควบคุมและตร ...

ทีมงานมืออาชีพ

ครบวงจรด้วยทีมนักออกแบบ วิศวกร และช่างมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง พร้อมที่จ ...

YEARS OF SUCCESSFUL WORK HISTORY

0

มุ่งเน้นที่จะสร้างสรรค์ หลอมความลงตัวแห่งจินตนาการและความฝัน ที่บอกถึงความเป็นตัวคุณผ่าน ไอเดียการออกแบบของเรา
เน้นความสวยงาม ความอบอุ่น ความสะดุดตา และประโยชน์ในการใช้สอย “บริษัท ฐานเศรษฐี จำกัด”
ยินดีบริการให้คำปรึกษาสำหรับการออกแบบ ตลอดบริการรับออกแบบตกแต่งภายใน บริการควบคุมงานก่อสร้างแบบครบวงจร ด้วยทีมนักออกแบบและวิศวกรมืออาชีพ ที่ลงตัวด้วยเอกลักษณ์และงบประมาณของคุณ

  • บริการรับออกแบบสถาปัตยกรรม
  • บริการรับออกแบบภายในครบวงจร
  • บริการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
  • บริการที่ปรึกษาการออกแบบ

CONTACT

  • +66 65-778-6111
  • +66 65-778-6111
  • revvo_decon@hotmail.com
Address

88/39 Perfect Place ราชพฤกษ์

หมู่ที่ 1 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียอากร / Tax ID : 0125562027371